Mô hình quảng cáo 3D

11/02/2019 Off By admin

Thiết kế – Thi công mô hình quảng cáo 3D (Standee). Hình tượng nhân vật hoạt hình, con vật, biểu trưng, hình khối được sử dụng đa dạng trong tổ chức chương trình – sự kiện. Elk cung cấp dịch vụ tạo hình điêu khắc theo yêu cầu, trên các chất liệu như mút xốp, Formex, Composite (Nhựa),…

Công trình “Mô hình quảng cáo 3D”

Liên hệ tham vấn:

Email_1 : [email protected]


Email_2: [email protected]


Phone: 0938058031