Shop

Phụ kiện trang trí Tết

Phụ kiện trang trí Noel

GỬI YÊU CẦU NHANH

CALL AND EMAIL

Bảng giá hoặc thứ gì đó bạn cần…
Hãy cho chúng tôi một đề xuất để tiến hành nhanh chóng các yêu cầu của bạn. Gửi đi một lá thư nếu bạn đang bận hoặc cân nhắc đến cuộc gọi trực tiếp cho người hỗ trợ, thông hiểu về kỹ thuật, để có thể giải trình rõ hơn trong tương quan công việc.
Hãy bắt đầu !


Email_1 : [email protected]
Phone: 0938058031 – 0945751400
Office: 5th Floor – Songdo Tower – 62A, Pham Ngoc Thach, Ward 6, District 3, Tp. Ho Chi Minh
Factory: Crossroads Pham Ngoc Thach – My Phuoc Tan Van, Phu My, Tp. Thu Dau Mot, T.Binh Duong